Rutger Ipenburg

Na tien jaar werk in de zorg, koos ik voor omscholing tot hovenier. In het groen had immers altijd mijn affiniteit gelegen. Ik besloot mezelf te specialiseren tot tuinontwerper. Hier kruisen de kunstenaar en de hovenier elkaar.

Veel uit mijn tijd aan de kunstacademie komt nu terug in mijn tuinontwerpen. Een tuin ontwerpen is vormgeving, het bedenken van lijnen, het vinden van de juiste visuele verhoudingen. Een samenspel van kleuren en vormen. Ik vind het belangrijk om na te denken over wat ik plant, hoe dat is gekweekt en wat het effect is op de tuin en omgeving. Iedere plant heeft invloed op de planten om zich heen, op de bodem en trekt bepaalde insecten aan.

Inmiddels heb ik een team specialisten om me heen verzameld die ik aanhaak voor aanleg en onderhoud van mijn tuinen. De zogeheten flexibele schil. Hierdoor kan ik een totaalplaatje aanbieden voor je tuin van ontwerp of advies naar uitvoering.